PHÙ HỢP MỤC TIÊU

 

  • Chiến dịch marketing toàn diện
  • Xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu
  • Đẩy mạnh mục tiêu bán hàng

 

NGÂN SÁCH

 

  • Từ 30 – 50 triệu

 

GIẢI PHÁP CỤ THỂ

 

1> Giải pháp Marketing thương hiệu

 

  • Chiến lược xây dựng hình ảnh:

 

+>  Chụp ảnh công ty

+> Thiết kế hồ sơ năng lực

+> Quay phim giới thiệu doanh nghiệp

+> Quay phim giới thiệu sản phẩm

 

  • Chiến lược phát triển nội dung:

 

+> Mua tên miền – xây dựng Landingpage, Website

+> Viết bài quảng cáo

+> Thiết kế quảng cáo

 

  • Chiến lược phân phối nội dung:

 

+> Quảng cáo Google

+> Quảng cáo Facebook

+>Booking báo chí

+> Booking KOLs

 

2> Giải pháp Marketing Bán lẻ

 

  • Chiến lược xây dựng hình ảnh:

 

+>  Chụp ảnh sản phẩm

+> Quay phim giới thiệu sản phẩm

 

  • Chiến lược phát triển nội dung:

 

+> Mua tên miền – xây dựng Landingpage, Website

+> Viết bài quảng cáo

+> Thiết kế quảng cáo

 

  • Chiến lược phân phối nội dung:

 

+> Quảng cáo Google

+> Quảng cáo Facebook

 

+> Quảng cáo Remarketing

 

 

error: Content is protected !!