Email Address

tuvan@bizcare.vn

Phone Number

0888138813

Our Location

Hà Nội - Sài Gòn

Bạn ước mình đã biết cách quảng cáo trên Zalo như thế này.

Hiện nay bán hàng trên Zalo có sức mạnh rất lớn do

  • quảng cáo bài viết trên zalo tăng hiệu quả quảng cáo
  • tính gắn bó của người dùng rất cao, dẫn đến tương tác rất mạnh
  • tất cả khách hàng trên Zalo của bạn đều là khách hàng mục tiêu của bạn, đã biết bạn, tin bạn và bạn cần tiếp tục làm họ nói với người khác về bạn. Marketing truyền miệng luôn là công cụ mạnh nhất.

Dưới đây là tài liệu quý giá cho bất kỳ ai bán hàng trên Zalo :

1/ Tổng quan về ZALO
2/ Cách xây dựng Zalo Profile cực tốt để bán hàng.
3/ Cách xây dựng ZALO PAGE để chạy quảng cáo.
4/ Cách chạy ADS ZALO hiệu quả
5/ Tối ưu các kênh của ZALO để bán hàng bền vững.

Link tải: https://goo.gl/7fhxkm