Phù hợp mục tiêu

 

 • Chiến dịch marketing bán lẻ
 • Mong muốn sản phẩm/dịch vụ tiếp cận thị trường nhanh
 • Đã xác định được kế hoạch marketing và chỉ cần phân phối nội dung

 

Giải pháp cụ thể

 

Giải pháp 1: 

 

 • Viết bài pr : 3 bài dịch vụ / 1 tháng
 • Quảng cáo Google : ngân sách 6 triệu / 1 tháng
 • Quản trị tài khoản : 1 triệu

 

– Giải pháp 2:

 

 • Thiết kế Landingpage (1 thiết kế): 2 triệu
 • Quảng cáo Google : ngân sách 6 triệu / 1 tháng
 • Quản trị tài khoản : 1 triệu

 

– Giải pháp 3:

 

 • Viết bài PR Facebook/ bài quảng cáo trên Fanpage (3 bài):  2 triệu
 • Quảng cáo Facebook : ngân sách 6 triệu / 1 tháng
 • Quản trị tài khoản : 1 triệu

 

error: Content is protected !!