Email Address

tuvan@bizcare.vn

Phone Number

0888138813

Our Location

Hà Nội - Sài Gòn

Chiến lược bid giá thầu quảng cáo Facebook như nào là khôn ngoan

Đấu giá ( hoặc tìm ra giá thầu ) hợp lý nhất khi quảng cáo Facebook là điều luôn được tranh cãi nhiều nhất. Dân chạy quảng cáo thì luôn mong có giá rẻ nhất có thể. Ngược lại nhưng người không biết đấu giá mặc định bid giá tự nhiên thì đạt kết quả không ra gì. Bạn có thể điều chỉnh giá và ngân sách theo ba cách : Tối ưu hóa nội dung, Tối ưu hóa ngân sách, Tối ưu hóa đấu giá. Dù cách nào đi nữa thì đây là cách thông thường mà mọi người hay sử dụng

  • Cách 1 : Bắt đầu với phí trung bình do Facebook gợi ý/ sau đó tăng giảm tùy theo hiệu quả.
  • Cách 2 : Bắt đầu bid giá thấp sau đó tăng dần
  • Cách 3 : Bid giá cao ngay đầu sau đó tăng
  • Cách 4 :  Bid giá cao và không bao giờ thay đổi. Tăng 2x 3x liên tục.
  • Cách 5 : Bắt đầu cao và giảm kịch kim khi tiêu một lượng tiền đủ lớn.