Mô tả Lợi ích nhận được Chi phí

-Video giới thiệu sản phẩm

-Sử dụng máy quay phim chuyên dụng,

-Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng video theo đúng yêu cầu của khách hàng như trong hợp đồng

– Khách hàng sẽ trực tiếp thấy được review sản phẩm

– Sự tin dùng về sản phẩm sẽ cao hơn, thu hút được nhiều khách hàng hơn

2 triệu/ 1 video 2 phút.
error: Content is protected !!