05 Th10 2018

Bạn đã từng lâm vào trường hợp đã làm đầy đủ các bước thế nhưng quảng cáo của bạn không được duyệt? Đó là những sơ suất rất nhỏ nhưng cũng khiến cho bạn đau đầu. 7 lỗi được liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn chú ý.1. Nội dung có những câu hỏi không phù hợpBạn nên chú ý nội dung không nên có các câu hỏi tu từ có nội dung khẳng định hoặc liên quan đến phẩm chất cá nhân như: " Bạn đang tăng cân?"...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ