03 Th10 2018

Một quảng cáo hiệu quả phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là target đúng. Target sẽ giúp cho bạn thu nhỏ phạm vi khách hàng và giúp bạn dễ tiếp cận quảng cáo đến với đúng đối tượng. Dưới đây là những thông tin chia sẻ về Facebook Targeting mà bạn cần nên nắm rõ.>>>> Xem thêm; 8 cách kiếm tiền phổ biến qua Facebook hiện nay1. Khi chia đối tượng quảng cáo...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ