24 Th11 2017

Ngoài việc chạy quảng cáo Facebook thì seeding Facebook cũng hỗ trợ kinh doanh online và quảng bá thương hiệu rất nhiều. Với marketer thì không còn xa lạ gì về seeding Facebook, tuy nhiê có nhiều bạn tự kinh doanh online có thể chưa rõ về seeding, nên mình sẽ chia sẻ làm sao để tăng doanh thu, hiệu quả quảng cáo Facebook bằng seeding.   1. Seeding Facebook là gì?   Trướ...

23 Th11 2017

Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 64 triệu người dùng Facebook, với thời gian sử dụng trung bình là 2,5 giờ/ ngày. Với lượng người dùng lớn mạnh như vậy, các doanh nghiệp đều không thể bỏ lỡ cơ hội quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu hiệu quả này.  Sử dụng quảng cáo Facebook, bạn có cơ hội: tiếp cận tới nhiều người  lan truyền thông điệp, thương hiệu nhanh chóng độ tương t...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ