03 Th5 2017

Điểm chất lượng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng của một chiến dịch chạy quảng cáo Google Adwords. Vậy các nguyên nhân khiến điểm chất lượng thấp và cách tăng điểm chất lượng trong quảng cáo Google Adwords như thế nào? The Quality Score (điểm chất lượng) là gì? Chỉ số quyết định việc Google có áp chiến dịch quảng cáo của bạn với giá cao cho mỗi lần click hay không được gọi l...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ