17 Th10 2018

      1. Bạn muốn kinh doanh ngành nghề nào? Để trả lời câu hỏi này, bạn cần đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu và luôn ghi nhớ: chúng ta cần bán cái khách hàng cần chứ không phải cái chúng ta có. Vậy nên khi lập kế hoạch kinh doanh bạn cần xác định là bạn sẽ bán sản phẩm nào hay dịch vụ gì.       2. Khách hàng mục tiêu của bạn là ai? Bạn cần xác đinh rõ khách hàng mục tiêu...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ