07 Th6 2018

LinkedIn (www.linkedin.com) là trang mạng xã hội phổ biến đối với các nhà tuyển dụng vì có nguyên nhân của nó. Thống kê quan trọng của LinkedIn thể hiện rõ lý do tại sao. LinkedIn cung cấp hơn 19 triệu hồ sơ cá nhân, bao gồm 145.000 hồ sơ giám đốc điều hành. Ngoài ra, nó đang mở rộng nhanh chóng: hàng ngày cứ mỗi phút có 25 thành viên mới tham gia LinkedIn. LinkedIn đang nhanh chóng trở ...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ