12 Th1 2018

TVC từ trước tới nay vốn là một hình thức quảng cáo hiệu quả khó có thể thay thế đuợc dù cho sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông mới. Vậy quy trình chuẩn sản xuất TVC quảng cáo bao gồm những buớc nào? Hãy cùng bizcare.vn tìm hiểu nhé! Lên ý tuởng, xây dựng kịch bản Đây là giai đọan đầu tiên và vô cùng quan trọng quyết định tới chất lượng của một TVC. Thông ...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ