24 Th9 2018

Theo bạn những yếu tố nào giúp tối ưu Facebook Ads? Đó chính là Content, hình ảnh và target. Chỉ cần bạn tạo đột phá cho 3 yếu tố này thì bạn sẽ tạo đột phá doanh thu.Vai trò của 3 yếu tố trên:Bạn xem sơ qua quy trình khách hàng từ lướt Facebook đến đọc bài của bạn:→B1. Lướt newfeed→B2. Thấy hình ảnh đẹp/ ngộ/ hoặc đúng thứ đang cần→ B3. Đọc 5 dòng đầu của bài viết→ B4. Thích hoặc đúng c...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ