12 Th5 2017

Facebook là một diễn đàn ta buộc sử dụng khi tạo sự kiện. Nó là một cách miễn phí và hiệu quả để thu hút thế giới vào mỗi sự kiện mà doanh nghiệp bạn có kế hoạch tổ chức. Nhưng chỉ tạo một sự kiện trên Facebook và hy vọng mọi người sẽ tham gia là không đủ, bạn cần quảng cáo nó một cách thật hiệu quả.  Tạo sự kiện trên Facebook Facebook có một cách thức tạo sự kiện hết sức rõ ràng. Nó g...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ