03 Th10 2018

”Từ khoá’’ không phải nhặt mà ra, không phải gõ bừa là có, mà nó là sự hiểu biết thấm thía khách hàng của mình mà ra. Facebook ở VN không phải từ khoá nào cũng có, có những từ phổ biến mà gõ cũng không ra, nên phải có hiểu biết đủ rộng để tìm những từ tương tự hoặc liên quan mật thiết đến nó để mà thay thế. Không phải dòng sản phẩm nào cũng có đối tượng để mà phân tích, thường thì những ...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ