05 Th1 2018

Mới chạy facebook chắc hẳn các bạn cũng hơn một lần gặp hiện tượng quảng cáo không chạy, không phê duyệt và bị báo lỗi. Tại sao lại như vậy, hãy tìm hiểu trong bài viết sau:   1. Tài khoản bị nghi vấn   Trong trường hợp tài khoản của bạn từng quản lí page "bẩn" hoặc từng chạy những sản phẩm nằm trong chính sách của facebook, hoặc là bạn từng share quyền quảng cáo cho mộ...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ