xây dựng thương hiệu

Ý nghĩa màu sắc trong xây dựng thương hiệu.

  • 4 min read

Logo và hình ảnh nhận diện của một thương hiệu sẽ bao gồm một số tính hiệu hình ảnh, như hình dạng, biểu tượng, chữ số và các từ ngữ. Nhưng tím hiệu mà ta ghi nhớ nhất chính là màu sắc. Đó là lý do vì sao các thương hiệu lớn chú trọng rất nhiều vào màu sắc. Màu sắc sẽ mang ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng thương hiệu.

Contact Me on Zalo