19 Th9 2018

Ý tưởng là yếu tố bắt nguồn của mọi câu chuyện và công việc, trong kinh doanh cũng vậy, một ý tưởng kinh doanh sáng tạo và tốt sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Tuy vậy, sự sáng tạo của mỗi người thiên về cảm hứng, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bài viết sẽ chia sẻ một vài lối suy nghĩ khiến quá trình tư duy sáng tạo của bạn...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ