12 Th9 2018

Viết ra những gì mình nghĩÝ tưởng có thể bất chợt xuất hiện trong đầu bạn vào bất cứ thời điểm nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Do vậy, nếu bạn không kịp thời note những gì mình nghĩ thì rất có thể nó sẽ tan biến hoàn toàn trong suy nghĩ và trí nhớ của bạn. Mỗi ý tưởng sáng tạo được hình thành đều có khả năng phát huy tiềm năng của nó trong tương lai. Hãy liệt kê các ý tưởng dưới dạng da...
Gọi tư vấn viên
Bản Đồ