03 Th8 2015

Thành lập công ty việc đầu tiên bạn cần làm là tuyển dụng nhân viên và người lao động để phát triển công ty. Bạn đã biết gì về những quy định trả lương cho người lao động chưa? Theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) trả cho người lao động (NLĐ) để thực hiện công việc theo thỏa thuận, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức...

03 Th8 2015

Khởi nghiệp đang được khuyến khích rộng rãi trong giới trẻ Việt Nam. Và điều này là cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Vậy muốn thành lập công ty bạn cần lưu ý những gì? 1. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông ti...

27 Th7 2015

Bây giờ rất nhiều người trẻ mong muốn khởi nghiệp, và có rất nhiều công ty cổ phần được thành lập. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ luật để thành lập một công ty cổ phần, mà tìm hiểu các văn phòng tư vấn luật có thể mất nhiều tiền. Nếu bạn muốn tự tìm hiểu thì hãy đọc bài viết này. Điều kiện chung Điều kiện về tên công ty cổ phần: tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tê...

24 Th7 2015

24 Th7 2015

24 Th7 2015