26 Th10 2018

4 mẹo giúp làm mới thương hiệu cá nhân của bạn  Việc kinh doanh là công việc đòi hỏi bạn luôn cố gắng thay đổi và phát triển không ngừng nghỉ để thu hút khách hàng, đối tác. Vậy nên một khi bạn xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình thì mới mong có được hiệu quả trong kinh doanh vì thương hiệu cá nhân ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn.Tuy nhiên khi bạn đã có thương hiệu tố...

26 Th10 2018

Ý nghĩa của màu sắc trong xây dựng thương hiệu Xây dựng thương hiệu là bước đi mang tính chiến lược ảnh hưởng đến sự t hành công hay thất bại của doanh nghiệp bên cạnh việc bạn chọn tên thương hiệu như thế nào thì bạn phải lựa chọn màu sắc thương hiệu một cách cẩn trọng. Màu sắc có thể chuyển tải cảm xúc nhanh hơn từ ngữ. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa màu sắc và nhận diện thương hiệu...