• LÀ VIỆC SÁNG TẠO NỘI DUNG HƯỚNG TỚI NGƯỜI DÙNG
  • KẾT HỢP TỔNG HỢP CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG TẠO HIỆU ỨNG
  • TRUYỀN THÔNG TỔNG THỂ

GOOGLE

Google Adwords

SEO Website

Remarketing

Email Marketing

FACEBOOK

Chăm sóc Fanpge

Sáng tạo nội dung

Chạy chương trình

Tăng Like Facebook

VIDEO

Quay TVC quảng cáo

Sáng tạo nội dung

Quản lý chăm sóc Youtube

Tăng view Youtube

HÌNH ẢNH

Chụp ảnh quảng cáo

Thiết kế Banner, Poster

Nhận diện thương hiệu

Sáng tạo Inforgraphic

Gọi tư vấn viên
Bản Đồ