5 yếu tố cần phải nhất quán để vươn tới thành công trong kinh doanh

Để thành công doanh nghiệp, người kinh doanh cần phải nhất quán nhiều yếu tố. Bạn không thể khi lầm thế này, nói thế này khi thì làm khác, nói khác về sản phẩm của mình, điều đó sẽ làm mất dần niềm tin của khách hàng vào bạn. Nhưng phải làm thế nào và phải nhất quán những yếu tố nào? đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Dưới đây la 5 yếu tố chủ yếu nhất mà bạn phải luôn nhất quán.