Email Address

tuvan@bizcare.vn

Phone Number

0888138813

Our Location

Hà Nội - Sài Gòn

Our Blog

4 mẹo giúp làm mới thương hiệu cá nhân của bạn.

Việc phát triển kinh doanh luôn gắn liền với thương hiệu các nhân dù là ở bất kỳ giai đoạn nào. Thương hiệu là bản sắc cốt lõi của mọi doanh nghiệp, là tập hợp tất cả các giá trị, ý tưởng và cá tinh riêng của doanh nghiệp mà khách hàng có thể nhận diện được. Tuy nhiên, củng sẽ có lúc thương hiệu khủng hoảng, lỗi thời và không còn đáp ứng được tiêu chuẩn phục vụ khách hàng. Đó là thời điểm bạn cần làm mới thương hiệu của mình, và dưới đây là 4 mẹo giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng.

Ý nghĩa màu sắc trong xây dựng thương hiệu.

Logo và hình ảnh nhận diện của một thương hiệu sẽ bao gồm một số tính hiệu hình ảnh, như hình dạng, biểu tượng, chữ số và các từ ngữ. Nhưng tím hiệu mà ta ghi nhớ nhất chính là màu sắc. Đó là lý do vì sao các thương hiệu lớn chú trọng rất nhiều vào màu sắc. Màu sắc sẽ mang ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng thương hiệu.

Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong thương mại điện tử

Thị trường thương mại điện tử là thị trường luôn biến động, vậy nên nếu ai tham gia vào thị trường này mà không có kế hoạch cụ thể thì thất bại là điều được dự báo trước. Vậy nên chúng ta cần phải có một kế hoạch kinh doanh hợp lý khi bắt đầu kinh doanh trong thương mại điện tử.

Duyen Nguyen

Tư vấn viên

luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Categories

Have Any Question?

gửi câu hỏi của bạn