Email Address

tuvan@bizcare.vn

Phone Number

0888138813

Our Location

Hà Nội - Sài Gòn

Khởi nghiệp

Vận hành quản trị

Đào tạo marketing

Nền tảng marketing

Phần mềm ứng dụng

Tư vấn và kế hoạch

Our Service

Giải pháp toàn diện

Chúng tôi không tham gia vào quá trình thực thi của doanh nghiệp mà là một nền tảng hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả.

Giải pháp riêng biệt

Giải pháp được thiết kế riêng

Dựa trên vấn đề bạn gặp phải chúng tôi tư vấn những giải pháp riêng biệt dành cho bạn.

Giai đoạn khởi nghiệp

Tư vấn thương hiệu

Thiết kế nhận diện

Phần mềm vận hành

Đào tạo marketing

Giai đoạn SMEs

Đào tạo Marketing

Cung cấp nền tảng marketing

Video vận hành, KPIs, OKRs

Tài liệu vận hành và phát triển

Giai đoạn mở rộng

Tối ưu hóa hiệu suất

Phát triển đội nhóm

Xây dựng thương hiệu

Nhượng quyền