Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp

Chúng tôi giúp một doanh nghiệp vận hành tốt hơn bằng cách cung cấp các nền tảng về vận hành và marketing cho doanh nghiệp.

Kiến thức

Tài liệu và video kiến thức về vận hành và marketing.

Nền tảng Marketing

Nền tảng website, Facebook hỗ trợ phòng marketing

Ứng dụng

Các phần mềm ứng dụng hỗ trợ vận hành và marketing

Bảng giá

cho bộ giải pháp tổng thể và theo yêu cầu

Giải pháp

Bản kế hoạch

Video kiến thức

Website, Fanpage

Hỗ trợ Marketing

Phần mềm vận hành

Đào tạo nội bộ

Hỗ trợ hàng tháng

Tài liệu riêng

STARTUP

5 triệu

SMEs

20 triệu

BIZcare

báo giá

Shopping Cart
Scroll to Top