Gói dịch vụ Marketing tại Bizcare

HomeGói dịch vụ Marketing tại Bizcare

 

Trên nền tảng Social như Facebook, Youtube, Diễn đàn,  … Bizcare.vn triển khai các nội dung dịch vụ, thực hiện các giải pháp marketing cho mục tiêu tăng doanh số bán lẻ và quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả.

 

Lợi thế từ dịch vụ marketing tại Bizcare.vn:

 

 • Triển khai nhanh: 24h setup chiến lược quảng cáo
 • Đo lường hiệu quả tức thì: Sau 3 ngày sử dụng dịch vụ khách hàng sẽ đo lường được lợi ích / chi phí bỏ ra.
 • Bền vững: kênh phân phối lớn đảm bảo sự ổn định trong chiến lược truyền thông khách hàng.

 

Các gói dịch vụ marketing tại Bizcare.vn bao gồm:

 

1 – BIZCAREFAST

 

Bizcarefast là gói dịch vụ nhằm thực hiện quản trị các tài khoản quảng cáo cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp bán hàng tốt hơn, truyền thông sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hiệu quả nhất nhất với mức chi phí thấp nhất.

 

 • Mục tiêu:

Mang đến các chiến dịch quảng cáo hiệu quả, tối ưu quảng cáo, tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp

 

 • Gói bao gồm:

Quản trị tài khoản quảng cáo Facebook

Quản trị tài khoản quảng cáo Adwords

 

 • Ngân sách:

Từ 10 triệu/tháng

 

 • Yêu cầu hợp tác:

– Thời gian hợp tác tối thiểu 3 tháng

– Thanh toán trước 100% chi phí 3 tháng

 

 

2 – BIZCAREBRAND

 

Bizcarebrand là gói giải pháp truyền thông quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp

 

 • Mục tiêu:

Gói giải pháp này nhằm mang đến cho doanh nghiệp khả năng tăng doanh số bán lẻ và truyền thông hình ảnh trên các kênh.

 

 • Gói bao gồm:

– Sản xuất video

– Chăm sóc fanpage

– Dựng Fanpage hướng người dùng

 

 • Kênh phân phối nội dung

Facebook

 

 • Kênh truyền thông:

Booking KOLs

– Facebook

 

3 – BIZCARESTABLE

 

 • Mục tiêu:

Bizcarestable là gói giải pháp quảng bá thương hiệu, xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực trong tâm trí người tiêu dùng.

 

 • Gói bao gồm:

– Chăm sóc fanpage

– Sản xuất video

Thiết kế quảng cáo

– Thiết kế hướng người dùng

– Chụp ảnh sản phẩm, quảng cáo

 

 • Kênh phân phối nội dung:

Facebook +  Youtube

 

 • Kênh truyền thông nội dung: 

KOLs

 

4 – BIZCARETOTAL

 

 • Mục tiêu:

Tăng doanh số bán lẻ + Truyền thông hình ảnh trên chiến lược marketing. Giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động truyền thông, đảm bảo hiệu quả truyền thông của doanh nghiệp.

 

 • Gói bao gồm:

– Chăm sóc fanpage

– Sản xuất video

Thiết kế quảng cáo

– Thiết kế hướng người dùng

– Chụp ảnh sản phẩm, quảng cáo

– Quản lý tài khoản truyền thông

 

 • Kênh phân phối nội dung:

Facebook + Youtube