Email Address

tuvan@bizcare.vn

Phone Number

0888138813

Our Location

Hà Nội - Sài Gòn

Cách giới thiệu sản phẩm thuyết phục khách hàng

Trăm nghe không bằng một thấy

Châm ngôn cổ

           Không phải mọi sản phẩm hay dịch vụ đều thích hợp với việc giới thiệu sản phẩm. Nhưng những sản phẩm, dịch vụ thích hợp với việc này – ví dụ như phần mềm, các công cụ, và máy cải tiến sẽ bán chạy hơn rất nhiều nếu được giới thiệu.

1. Một buổi giới thiệu sản phẩm tốt sẽ:

Nhấn mạnh thêm thông điệp của người bán hàng;

Chỉ dài vừa đủ thời gian cần thiết;

Dành thời gian cho các câu hỏi;

Được diễn ra theo tốc độ đủ để khách hàng tiềm năng tiếp nhận thông tin;

Có hệ thống, với phần giới thiệu và phần kết phù hợp;

Dễ hiểu.

2. Những điểm quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ trước khi giới thiệu sản phẩm là:

Chuẩn bị trước: Có sẵn một bản liệt kê các mục cần kiểm tra để đảm bảo rằng chúng ta đã mang đủ các phương tiện hỗ trợ;

Chuẩn bị nhanh chóng: Nếu có thể, hãy đến cơ quan sớm để chuẩn bị trước. Nếu không, hãy tìm cách chuẩn bị càng chu đáo càng tốt. Hãy làm cho việc chuẩn bị trông dễ dàng;

Nói rõ ràng: Tránh những từ ngữ đầy ấn tượng nhưng khó hiểu. Tránh dùng biệt ngữ. Luôn luôn xác nhận xem người nghe có hiểu không nếu như chúng ta không chắc chắn về hiệu quả của thông điệp của mình;

Có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp các thiết bị của chúng ta không hoạt động. Nếu các thiết bị này bị hỏng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. đừng toát mồ hôi, tỏ ra bối rối hoặc xin lỗi. Hãy làm cho bài thuyết trình có vẻ càng “bình thường” càng tốt. Đừng chỉ ra những gì chúng ta không thể làm. Đơn giản là chỉ tiếp tục với những gì chúng ta có thể dùng;

Làm mọi thứ trông dễ dàng;

Làm cho bài thuyết trình trở nên vui nhộn.

Nên sử dụng bất kỳ phương tiện nào giúp làm tăng hiệu quả của buổi giới thiệu sản phẩm. Dưới đây là một số gợi ý về việc làm thế nào để sử dụng các phương tiện trợ giúp bán hàng một cách hiệu quả.

Các phương tiện trợ giúp bán hàng được sử dụng để cải thiện hiệu quả trong những thông điệp của chúng ta. Chúng có những chức năng sau:

Cho thấy chúng ta đã có sự chuẩn bị;

Mang tới cho khách hàng tiềm năng một thông điệp thú vị;

Sử dụng thông điệp hình ảnh để củng cố cho thông điệp bằng lời nói;

Làm tăng tính hợp lý cho thông điệp;

Cho thấy tính chuyên nghiệp của chúng ta;

Hình ảnh hóa những gì khó diễn đạt bằng lời nói.

Các phương tiện hỗ trợ bán hàng là những công cụ bổ trợ nhằm đề cao một buổi thuyết trình. Những phương tiện hỗ trợ bán hàng được sử dụng rộng rãi nhất bao gồm:

Thuyết trình bằng máy tính xách tay;

Thuyết trình bằng PowerPoint sử dụng máy chiếu;

Thuyết trình bằng giấy sử dụng flip- file.

3. Để đạt được hiệu quả cao nhất, các phương tiện hỗ trợ bán hàng nên:

• Luôn luôn cập nhật;

Trông mới, không bao giờ bị cũ mòn;

Tự nó đã có thể nói lên một số điều.

Các phương tiện hỗ trợ bán hàng trở nên hữu ích nhất nếu chúng:

• Kích thích thảo luận;

• Cho khách hàng thời gian để thu nhận thông tin mà không bị ngắt quãng;

• Hỗ trợ cho bài thuyết trình chứ không chi phối nó.

Giữ cho bài thuyết trình của chúng ta đơn giản. Đảm bảo rằng mỗi điểm đều ngắn gọn và dễ hiểu.

Thêm vào cho những phương tiện hỗ trợ bán hàng những chi tiết cá nhân nhỏ bằng cách đưa thêm vào biểu tượng của khách hàng.