Email Address

tuvan@bizcare.vn

Phone Number

0888138813

Our Location

Hà Nội - Sài Gòn

Văn hóa, Kinh doanh Canvas, BSC, Định biên chi phí, Nhân sự, Chính sách, Mô tả công việc, KPI

Bạn có biết Văn hóa, Kinh doanh Canvas, BSC, Định biên chi phí, Nhân sự, Chính sách, Mô tả công việc, KPI ?
+ Năm 2020 đầu tư 10 tỷ vào sản xuất mặt hàng đồ lót chủ yếu bán kênh siêu thị, online.
+ Đã có máy móc thiết bị, công nhân, nhà xưởng.
+ Có thị trường kênh cũ GT đang bán tạm ổn.
+ Với doanh thu mong đợi năm đầu 20 tỷ, mỗi năm tăng 20%
+ Lợi nhuận mong muốn cty là 20% doanh thu.
Cả nhà sẽ làm gì để xây dựng chi phí cho các khâu Lương Kinh doanh, chi các hoạt động bán hàng, chi marketing, chi phí sản xuất và cần bao nhiêu nhân sự phục vụ công tác bán hàng, từ khi có thành phẩm?
Với tôi thì tôi làm theo các bước sau:
1. Xác định nhu cầu/ nỗi đau thị trường và ý tưởng sản phẩm
2. Xác định mô hình văn hóa tổ chức
3. Xác định mô hình kinh doanh
4. Xác định chiến lược kinh doanh
5. Xác định các chỉ tiêu cần đạt được của chiến lược kinh doanh
6. Xác định sơ đồ tổ chức để thực hiện chiến lược
7. Xác định doanh thu và định mức chi phí bộ phận
8. Xác định chi phí phục vụ chiến lược
9. Xác định nguồn nhân lực / nhân sự phục vụ chiến lược
10. Xác định sơ đồ tổ chức bộ phận
11. Xác định mô tả vị trí
12. Xác định KPI vị trí/ bộ phận
13. Tính thử chính sách cho bộ phận và vị trí
14. Quyết định chính sách lương cho các bộ phận
15. Xây dựng quy trình triển khai công việc bộ phận
16. Làm tài liệu hướng dẫn triển khai công việc bộ phận
17. Công bố Nội quy công ty
18. Lên kế hoạch hoạt động thực thi chiến lược và KPI năm tới cho từng bộ phận
Với 18 bước này, nói lý thuyết thì dài miên man. Vì thế, với kiến thức và trải nghiệm bản thân, tôi có bỏ thời gian làm ra các file với phom mẫu (form) và công thức sẵn để mọi thứ dễ dàng. Nếu anh chị em có bài toán tương tự như trên, tôi nghĩ file này sẽ hữu ích.