Bạn có biết LÁCH LUẬT 20% TEXT TRONG QUẢNG CÁO FACEBOOK Facebook sẽ hạn chế phân phối bài quảng cáo nếu hình ảnh quảng cáo VƯỢT QUÁ 20% text, nếu bạn làm Facebook Marketing một thời gian chắc cũng chẳng lạ gì với luật này. Dù không muốn nhưng người dùng vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận “luật chơi”, bởi lẽ… nhập gia thì phải tùy tục.

Nhưng thực tế, rất khó để “chơi đẹp” với quy định của Facebook vì có không ít trường hợp text phải đưa lên ảnh nhiều hơn 20%. Những lúc cấp bách như vậy, không thể không “lách luật” để tăng thêm chữ trong hình ảnh quảng cáo mà vẫn đảm bảo hiệu quả của chiến dịch.

⚠ Hãy NOTE lại mẹo nhỏ dưới đây để dùng vào lúc lâm nguy. Mặc dù không phải lúc nào cũng nên áp dụng nhưng CHẮC CHẮN SẼ CÓ LÚC CẦN ĐẾN.