1. Reviews – Đánh giá sử dụng
2. How to – Làm thế nào
3. Case study – Bài học thực tế
4. Trends – Xu hướng, xu thế
5. Beginners Guides – Hướng dẫn người mới
6. Question – Dạng đặt câu hỏi 5W + 1H
7. Tiết kiệm thời gian
8. Dạng hỏi đáp Q&A
9. Dạng thống kê
10. Dạng interview
11. Chia sẻ kinh nghiệm
12. Research – Nghiên cứu
13. Công kích tạo tranh luận
14. Competitions – Tạo sự cạnh tranh
15. Quizzes – Đố vui
16. Experiments – Chia sẻ kinh nghiệm
17. Fun – Hài hước
18. Shock – Gây sốc
19. Cập nhật thông tin mới
20. Nêu vấn đề xã hội
21. Đề cập đến chủ đề sexy
22. Tiết lộ những thứ chưa đối thủ nào nói
23. Triết lý cuộc sống
24. Nói về trách nhiệm bản thân
25. Gợi mởước mơ cá nhân
26. Đề cập đến những chiêm nghiệm về cuộc sống
27. Khen
28. Trách cứ
29. Nhắc nhở
30. Nói về những nhận định cá nhân
31. Vấn đề khó khăn
32. Vấn đề bức xúc
33. Logic các vấn đề vô lý
34. Điều bất ngờ
35. Điều gây ngạc nhiên
36. Cost saving – Tiết kiệm chi phí
37. Kể chuyện
38. Tình yêu
39. Lòng nhân ái
40. Hình tượng anh hùng
41. Nêu nguyên nhân, đưa giải pháp
42. Những dự báo
43. Nói chuyện hiển nhiên ai cũng biết
44. Nói về ham muốn